Ubytovanie

FUN PARK Žiarce v spolu­práci s infor­mačným a ubyto­vacím portálom www​.Spoz​naj​Liptov​.sk , si pre Vás pripravili 20% zľavu. Rezer­vujte si ubyto­vanie v zaria­de­niach uvedených na portáli a jazdite na najstrmšej bobovej dráhe na Slovensku za výhod­nejšiu cenu.

Ako získate 20% zľavu na 5 a 10 jazdový lístok?

1) Vyberte si ubyto­vanie na Liptove na webovej stránke nášho partnera (Rezer­vácia ubyto­vania je rýchla, pohodlná a bez provízií — komu­ni­kujete priamo s ubytovateľom).

2) S maji­teľom ubyto­va­cieho zaria­denia si dohodnete konkrétne podmienky (termín, počet osôb,…).

3) Ubyto­vateľ potvrdí vašu rezer­váciu, ktorú ste zrea­li­zovali prostred­níctvom www​.Spoz​naj​Liptov​.sk

4) Na e-mail Vám príde voucher (poukaz), ktorý si vytlačíte a preukážete sa ním v pokladni pri kúpe lístka.

Portál Spoz​naj​Liptov​.sk odovzdáva len priame kontakty na ubyto­va­teľov. Neplatíte žiadne poplatky za spro­stred­ko­vanie. Nezís­kavate zľavu len na bobovú dráhu, ale aj na ďalšie Liptovské atrakcie.

 

 logo21 Ubytovanie