Lyžovanie

Liptov nie je len letná turistika a kúpanie v aquaparkoch. V zimnom období je záujem o túto oblasť hlavne z dôvodu množstva lyžiar­skych stredísk a záruky kvalitnej lyžo­vačky. V lokalite sa nachá­dzajú veľké lyžiarske stre­diská ale rovnako aj zopár menších. Práve FUN PARK Žiarce sa svojou veľkosťou síce radí medzi tie menšie, ale určite prekvapí svojou rodinnou atmo­sférou.

Nie je nič krajšie, ako zimná dovo­lenka na horách. Ak má byť aj neza­bud­nu­teľnou pre celú rodinu, príďte na Liptov. Vo FUN PARK Žiarce si určite zaly­žujete bez čakania v dlhých radoch vy ale aj vaše deti. Lyžiarske stre­disko sa nachádza pri vstupe do Demä­novskej doliny, v obci Pavčina Lehota. Okolie jednej z najk­rajších liptov­ských dolín ponúka široké možnosti ubyto­vania na Liptove. Nájdete tu chaty na prenájom rôznej kapacity, vyba­ve­nosti a ceny. Priamo v Pavčinej Lehote sú apartmány (staršie aj novšie), ktoré sú prav­de­po­dobne najvy­hľa­dá­va­nejšie ubyto­vanie na Slovensku počas zimy.

FUN PARK Žiarce momen­tálne ponúka lyžo­vačku na 3 zjaz­dových tratiach o celkovej dĺžke 1 130 m. Každo­ročne sú v prevádzke 2 lyžiarske vleky, pričom v detskej lyžiarskej škôlke sa nachádza 1 lanový vlek. Najmenší návštevníci stre­diska sa naučia lyžovať v lyžiarskej škôlke a postupne svoje lyžiarske zruč­nosti zdoko­naľujú na hlavnej zjaz­dovke. Skúsení lyžiari sa môžu vyviezť až na úplný vrch kopca, kde si okrem krásneho výhľadu užijú aj nároč­nejšiu lyžovačku.

img.cgi  Lyžovanie

Vo vopred stano­vených termínoch je pre návštev­níkov pripravené aj večerné lyžo­vanie v čase od 17:30 do 21:00. To si užívajú hlavne turisti, ktorí si vybrali blízke ubyto­vanie Jasnáubyto­vanie Demä­novská dolina. O dosta­točnú snehovú pokrývku sa postará umelé zasne­žo­vanie, ktorým je FUN PARK Žiarce vybavený. Priamo v lyžiarskom stre­disku nájdete občerstvenie, ktoré ponúka jedno­duché jedlá a neal­ko­ho­lické resp. alko­ho­lické nápoje.

22 Lyžovanie

Ak ešte nemáte rezer­vované žiadne ubyto­vanie v Liptovskom Mikuláši a okolí, určite si vybe­riete na stránke nášho partnera. Pre rodiny s deťmi sú v ponuke komfortné apartmány Liptov. Tím čo dávajú prednosť pokoju a oddychu v blíz­kosti lesa, odpo­rúčame chaty na Liptove. V prípade že si neviete pred­staviť zimnú dovo­lenku bez relaxu v saune, vírivke alebo bazéne, zame­rajte svoju pozornosť na penzióny a hotely na Liptove.