Galéria

31 Galéria

4 Galéria

22 Galéria

1 Galéria

8730 146993293068 542858068 2541380 3464414 n Galéria

8730 146994408068 542858068 2541386 3550831 n Galéria

8730 146993313068 542858068 2541382 7719128 n Galéria

8730 146994403068 542858068 2541385 1573551 n Galéria

Dúfame, že vaša dovo­lenka na Slovensku sa stane neza­bud­nu­teľná aj vďaka stre­disku Ski Žiarce — Pavčina Lehota a letnej bobovej dráhy, ktorá je jediná v oblasti Liptov. Táto lokalita je veľmi obľúbená aj vďaka širokej ponuke ubyto­vania na Liptove. Najroz­ma­ni­tejšie chaty na prenájom, priváty, apartmány Liptov, to je len časť z možných spôsobov preno­co­vania. Ak dávate prednosť kvalitnej kuchyni a wellness službám, vyberte si z ponuky penzióny Liptov a hotely Liptov.