Novinky zo strediska

Milí návštevníci,
ako už iste viete, od 1.1.2021 je na základe rozhod­nutia ÚVZ SR prevádzka lyžiar­skych stredísk prerušená.

 


  

 logo j+z spirec Úvod

Ubyto­vanie v Jasnej

Viac...

FUN PARK Žiarce je zábava pre celú rodinu.

Dovo­lenka na Slovensku sa každým rokom teší stále väčšiemu záujmu medzi domácimi, ale aj zahra­ničnými turistami. K najnav­šte­vo­va­nejším oblastiam patria Vysoké Tatry, Orava, miesta v okolí termálnych kúpalísk a predov­šetkým Liptov. Ten svojim návštev­níkom poskytuje nespo­četné možnosti turistiky, cyklo­tu­ristiky, ale aj množstvo prírodných resp. kultúrnych pamiatok a atrakcií. Ak hľadáte ubyto­vanie na Slovensku, ktoré by dokonale naplnilo vaše pred­stavy, na Liptove ho určite nájdete.

FUN PARK Žiarce sa nachádza v liptovskej obci Pavčina Lehota, hneď na začiatku známej Demä­novskej doliny. Severná orien­tácia svahov a umelé zasne­žo­vanie zabez­pečuje dostatok snehu až do neskorej jari. Areál sa teší veľkej obľube hlavne medzi rodinami s deťmi. Pre najmenších lyžiarov je k dispo­zícii lyžiarska škola a škôlka, ale aj poži­čovňa lyžiar­skeho výstroja. Rodičia ocenia predov­šetkým priaznivé ceny rodinných lyžiar­skych lístkov.

DSC 0032 300x168 ÚvodNakoľko sa v blízkom okolí nachádza široká ponuka ubyto­vania rôzneho druhu a ceny, obľú­benosť FUN PARK Žiarce z roka na rok rastie. Často sa stáva, že turisti, ktorí pôvodne hľadali ubyto­vanie Jasná, strávia nakoniec zimnú dovo­lenku práve u nás. FUN PARK Žiarce označujú tiež ako prímestské lyžiarske stre­disko. Len 5 km vzdia­lenosť od najväč­šieho mesta regiónu a ponuka lyžo­vania pri večernom osvetlení z neho robí miesto aktívneho trávenia voľného času pre pracovne vyťa­žených ľudí. Ubyto­vanie v Liptovskom Mikuláši je preto vhodnou alter­na­tívou pre ľudí hľada­júcich ruch mesta aj počas dovolenky.

FUN PARK Žiarce nie je len zimným lyžiarskym stre­diskom. Každý rok od apríla do októbra tu nájdete najstrmšiu bobovú dráhu na Slovensku, ktorá je v súčas­nosti len jedna z dvoch dráh tohto typu na našom území. Ide o bezpečnú letnú adre­na­línovú atrakciu vhodnú pre deti od 7 rokov aj dospelých.

FB bobova draha 300x199 ÚvodAreálom FUN PARK Žiarce vedie aj známa cyklis­tická trasa spájajúca kultúrne pamiatky Vlko­línec a Pribylinu, ktoré sa okrem mnohých iných zaují­ma­vostí stali pre turistov zaují­mavým miestom kam na výlet. Využívajú ju nielen cyklisti, ktorí si vybrali ubyto­vanie Demä­novská dolina, ale aj cyklisti, ktorí Liptovom len prechádzajú.

Nezáleží, či sa vašim miestom letného oddychu stala Liptovská Mara alebo trávite zimu na Chopku. Vo FUN PARK Žiarce ste vždy vítaní.